جاکادو

آموزش رایگان جعبه فانوسی

/lantern-box

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه هدیه طرح فانوس برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جعبه سوپرایز پرنده

/jumping-box-surprise

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه سوپرایز پرنده برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان هاردباکس

/coffer-hardbox01

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک هاردباکس طرح چرم قرمز رنگ برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جعبه تمام طلقی

/full-transparent-box01

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه تمام طلقی برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان هاردباکس استوانه ای

/golden-cylindrical-hardbox01

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک هاردباکس استوانه ای طلایی برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان مکعب عشق

/blue-love-cube-box01

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه مکعبی عاشقانه برای قرار دادن انواع هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جا لیوانی دو نفره

/cup-carrier-tray

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جا لیوانی دو نفره آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جعبه مثلثی

/triangular-box

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه هدیه مثلثی برای قرار دادن هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جعبه فانتزی

/fantasy-box

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه هدیه فانتزی برای قرار دادن هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.


آموزش رایگان جعبه هدیه مکعبی

/cubic-gift

در این ویدئوی آموزشی با نحوه طراحی و ساخت یک جعبه هدیه مکعبی برای قرار دادن هدیه و تقدیم به عزیزتان آشنا خواهید شد.